Referentsid

Näiteid tehtud töödest  :

 

Prangli saare veevarustus – Hüdrogeoloogilised uuringud Prangli saarel kvaternaarsete setete alal. Veehaarde rajamine kolme puurkaevu baasil, sügavveepumpade süsteemi ja veetöötlusseadmete paigaldus;

Rahvusvaheline koostööprojekt Taani keskkonnauuringute firma KRÜGER AS-ga TAPA MOE-II veehaarde uuringutel, veehaarde puurkaevude rajamisel ja põhjaveevarude kinnitamisel;

Rakvere Lihakombinaadi vähese kloriidide sisaldusega veehaarde ja tehnilise vee veehaarde rajamine ja põhjaveevarude kinnitamine.

Koostööprojektid  Eesti Geoloogiakeskusega Muuga lahel PAK-terminali maa-alal ja Kopli poolsaarel. AS DEKOIL territooriumil hüdrogeoloogilisete seirepuuraukude ja tarbe-uuringu puurkaevude rajamisel.

Kalakasvatustele veehaarete projekteerimine, puurkaevude rajamine ja põhjaveevarude kinnitamine

Kunda Nordic Tsement ja Nord Kalk kaevandusväljade piirkonnas puurkaevude rajamine.

Tallinna Linna vesivarustuseks  Männiku liivikujärvede infiltratsiooni veehaarde rajamise hüdrogeoloogilised  uuringud ja geoloogilis-tehnilised lahendused.

  • Mitmed reostusuuringute objektid
  • Puurkaevud eramutele hajaasustuse veeprogrammi raames.
  • Puurkaevude projekteerimine, rajamine, puurkaevupassid eramutele.
  • Maasoojuspuurkaevude projekteerimine ja rajamine.