Tegevusvaldkond

 

Puurkaevude projekteerimine ja rajamine, puurkaevupassid.

Maasoojuspuurkaevude projekteerimine ja rajamine

Hüdrogeoloogilised uurimistööd. Põhjaveevarude hindamine.

Puurkaevude geoloogilistehnilise seisundi hindamine. Puurkaevude rekonstrueerimine ja tamponeerimine.

Väiketarbijatele vesivarustussüsteemide standardlahenduslik rajamine Tehniline lahendus – sügavveepumba paigaldus, päisrajatis, veetrass. Tööd on piiritletud juhtimissüsteemiga pumplas või hoones.

Geoloogilised tööd. Puurimistööd puursüdamiku võtmisega, kivimite geoloogiline kirjeldus

Maanduspuuraukude puurimine

Vibropuurimine. Uurimistööd heitvete filtratsiooniväljakute projekteerimiseks. Geol.-hüdrogeoloogiliste ja keskkonnatingimuste selgitamine.