Tegevusvaldkond

Puurkaevude projekteerimine ja rajamine, puurkaevupassid

Maasoojuspuurkaevude projekteerimine

Hüdrogeoloogilised uurimistööd

Puurkaevude geoloogilistehnilise seisundi hindamine. Puurkaevude rekonstrueerimine ja tamponeerimine

Väiketarbijatele vesivarustussüsteemide standardlahenduslik rajamine Tehniline lahendus – sügavveepumba paigaldus, päisrajatis, veetrass. Tööd on piiritletud juhtimissüsteemiga pumplas või hoones.

Geoloogilised tööd. Puurimistööd puursüdamiku võtmisega